La industrialització de la construcció

2010-03-24

La tendència actual és la industrialització de la construcció.

Jaime Izquierdo, assessor del Ministèri de Medi Ambient, Rural i Marí, ha assegurat que aquesta és la tendència d'un sector que ha avançat poc en matèria d'innovació i que constitueix un dels que més problemes causa a la conservació del medi ambient.

Segons l'assessor de la ministra Elena Espinosa, els sectors de la construcció i de l'energia seràn els que experimentin més canvis en els propers anys, bàsicament per l'avenç tecnològic que permetrà optimitzar rendiments i reduïr costos.