LLIBRE DE MANTENIMENT

Juntament amb tota la documentació de la vivenda s'entrega un llibre de manteniment, per tal de poder fer un tractament preventiu dels possibles defectes més habituals produits per les inclemències del temps, dels assentaments secundaris del terreny, de l'ús continuat d'alguns elements, ...

Depenent de l'acabat exterior canviaran els procediments i les periodicitats del manteniment.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

El nostre equip està a la teva disposició. Contacta'ns